www.fjukstads.net - fjuksta@online.no

Ivar Mauritz-Hansen - teiknar (1897 - 1972)

1929

1930

1931 (opptrykk frå Notem)

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

Nils og Blåmann på fjellet - kom utanom dei vanlige julehefta - 1943

1946

Nils & Blåmann på besøk på garden Blomberg i Geiranger (frå julehefte 1946)

Sitat frå Storfjordens Venner: "I teikneserien «Nils og Blåmann» derimot, i juleheftet 1946, der er løa på Blomberg teikna med ark, og Blomberg-garden er så nøye avteikna at teiknaren, Ivar Mauritz-Hansen, må ha vore oppe på Blomberg. Det ein veit sikkert er at både teiknaren og tekstforfattaren, Sigurd Winsnes, med familiar sommaren 1946 var på ferie i Geiranger, og vart kjende med Blomberg-folket"

1947

1948

1949

1951

1952

1953

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

Nils og Blåmann
(1929-1943,1946-1949,1951-1953,1955-1961)

Nils og Blåmann er ein av dei lengstlevande og mest populære norske teikneserie, første gong publisert i vekebladet Illustrert Familieblad i 1927, og det første juleheftet kom i 1929.
Nils og Blåmann vart forfatta av Sigurd Winsnes (1896-1969) og teikna av Ivar Mauritz-Hansen (1897-1972). Dei to laga serien fram til 1952, herifrå og fram til serien vart lagt ned i 1967 var det Bjørn Winsnes og Erik von Krogh som hadde ansvaret for Nils og Blåmann. Siste ordinære julehefte kom så vidt eg veit i 1961. Bladet kom ikkje ut i 1944, 1945, 1950 og 1954.

Salve sen Øina 09.01.2015 15:20

Eg fekk Nils og Blåmann jula 1941, men har det ikkje lenger. Etter at eg blei vaksen har seg sett føre meg korleis Nils såg leiken "store" og "små" i kikkerten

Roger Bastesen 02.03.2016 11:53

Vi har fått dette inn på loppemarkedet i Sandnessjøen. Er du interessert?

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 19:11

Ønsker kjøpe Vill Vest 5/1976

21.11 | 23:31

Hei ! Jeg vil gjærne kjøpe juleheftene av Vangsgutane ifra 1942 og 1965.

21.11 | 23:27

Hei ! Jeg er intEressert å kjøpe Julehefter av Vangsgutane i fra 1993,1994,1995,1996 og 1997.

10.11 | 20:09

Interessert i å kjøpe Stomperud julen 1951