Alt i Bilder (1960 - 1963)

Illustrerte Klassikere AS

"Alt i Bilder" vart utgitt av Illustrerte Klassiker AS, og kom ut med totalt 34 nummer i perioden 1960 - 1963. Også denne serien var ei felles europeisk utgining, og handla om alt i frå kjente personar, store hendingar, dyr, havet, verdensrommet, vikingar osv. Ein forstår godt at dette var både spennande og lærerikt lesestoff på begynnelsen av 60-talet. Under kan du sjå forsidene på blada.