Nissens Jul (1929 - dd)

Bladkompaniet AS

Det første nummeret av Nissens Julehelg kom til jula 1929. Bladet skifta namn til Nissens Jul på siste delen av 30 talet. Dette er eit julehefte med fortellingar, teikningar og oppgåver. Serien inneheld også ein og to siders teikneseriar av bla Per og Else på Eventyr av Rolf Kluge (1892 - 1930), Råd for Uråd av Ivar Mauritz-Hansen, Nisse Per av Bjarne Kristoffersen, diverse eventyr frå Evenetyr i Billeder av Kristen Gundelach (1891 - 1974) og Molla Wahl (1890 - ukjent), samt morosamme brettspel på baksidene. Nissens Jul har kome ut kvar jul fram til i dag, og det einaste julehefte Bladkompaniet AS gir ut. Bjarne Kristoffersen, Jan Lunde, Edel "tullik" Tvedt og Otto Wiese-Moe (Wimo) var nokre av dei største teiknarane som bidro i dette bladet.