Dimpen og Dumpen (1930, 1931, 1933)

Bladkompaniet AS


Det var tydelig at Jan Lunde henta inspirasjon frå serien om Knoll og Tott, for til liks med Skomaker Bekk så laga han med Dimpen og Dumpen endå ei teikneserie inspirert av dei to umulige tvillingane.
Dimpen og Dumpen er to tvillingsøstre i 12-13 års alderen som brukar sin identiske utsjånad til å narre omgivelsanne og dra eigne fordelar.

Desse hefta er veldig sjeldne, derfor har eg lånt bilda frå Minetegneserier.no.