Eventyrbladet (1957 - 1971)

Illustrerte Klassikere AS

Også Eventyrbladet var ei felles europeisk satsing frå Illustrerte Klassikere AS. Her i Norge kom dei første 36 av i alt 108 utgåvene som Junior Eventyrbladet. Ettre det vart namnet endra til Eventyrbladet. Det var i denne serien bladet Pellefant starta i 1963. Eventyrbladet  er vanskelig å finne i god kvalitet, og derfor eit ganske sjelden blad å ha i samlinga si.

Kjelde: Are Bjørkhaug's side om Illustrerte Klassikere