Frå fjernsynseriar til teikneseriar

Det var mange tv-seriar på 60 og 70 talet, mange kom ut som eigne teikneseriar. Blant andre Lassie frå 1959-1982, Bonanza som gjekk frå 1964 til 1972, Helgenen frå 1966 til 1989. Daktari med to nummer i 1968, Flipper med tre nummer same året, og den populære serien Kruttrøyk med "sunnmøringen" James Arness kom ut med eiga teikneserie i 1969 til 1972.