Haukepatruljen (1930-1933,1935-1941,1947,1949-1961)

Ukemagasinet

Haukepatruljen med mottoet "Alle eller ingen" var Jens R. Nilssen`s første teikneserie.  Alf Fossum kom med ideen om å lage ei teikneserie frå speidarmiljøet. Den vart utgitt som eige serie i frå 1930 og fram til 1961, med unntak av åra 1934, 1942-46 og 1948. Under krigen fant ein ung og overivreg hirdmann ut at Hauke-patruljens uniformbruk var til skade for rikets sikkerheit, og serien blei stogga med øyblikkeleg virkning. Legg merke til at Jens R. bruker det norske flagget på omlag alle forsidene etter krigen, han teikna serien til og med 1956, då tok Jan Lunde over og teikna sjølve serien, medan Otto Wiese-Moe teikna forsidene til og med 1961. Blada frå 30 åra er forholdsvis sjeldne og vanskelig å få tak i.

Kjelde: Ingen Jul uten Juleheftene.