Jenteblad

Det vart nok ikkje lest så mange slike blad i vår kameratflokk. :-) Men, eg tar med nokre blad for å vise kva som var på markedet.