Soldat 47 (1954 - 1960) og Peik (1955 -1960)

Noregs Boklag

I 1954 vart Øyvind Dybvad og Andreas Haavoll ueinige om opphavsretten til Smørbukk og Tuss & Troll, og Dybvad gjekk til Noregs Boklag. Der starta han bl. a. seriane "Soldat 47" same år (1954-1960), og "Peik" året etter(1955-1960). Bjarne Kritoffersen teikna Soldat 47, og Jens R. Nilssen og sonen Jens Hasselberg Nilssen teikna Peik fram til 1957, etter det tok Kristoffersen over denne serien og. 

Kjelde: Ingen Jul uten Juleheftene.