Tandberg Radiofabrikk (1933 - 1978) 

Tandberg Radiofabrikk var ein norsk produsent av forbrukarelektronikk. Selskapet vart etablert i 1933 av sivilingeniør Vebjørn Tandberg. Radiofabrikken startet med tre ansatte i lokaler i Kongens gate 15, Oslo, i 1933. Den vart raskt utvida, og flytta i 1936 til Folkets hus i Schleppegrellsgate 32. I 1939 flytta fabrikken som då hadde 90 ansatte til Malmøgate i Oslo. Varemerker som Tommeliten, Corona, Huldra og Sølvsuper vart  introdusert i denne perioden. I 1951 vart det bygd ein stor fabrikk på 9600 kvm på Kjelsås. I 1962 vart denne utvida med ei høyblokk som inneheldt laboratorium og forskningsanlegg. Båndopptakere vart tidleg ein suksess for firmaet; den første modellen vart kalla TB1, og var ein stor suksess. Fordelen med nesten alle Tandbergs maskiner var at det i stor grad var mekanisk overføring av alle vitale deler. Det vart tidleg benytta PVC-band til desse maskinene. Bedrifta ekspanderte utover heile 1950- og 60-talet med blandt anna ny fabrikk på Kjeller, men møtte etter kvart større konkurranse frå utlandet. Ein anna norsk radiofabrikk, Radionette fekk økonomiske problemer på byrjinga av 1970-talet, og vart fusjonert med Tandberg i 1972 etter statleg innblanding. I 1976 hadde Tandbergs Radiofabrikk rundt 3100 ansatte og ei omsetning på ca. 670 mill kr. Vebjørn Tandberg vart til slutt nekta å besøke den fabrikken han hadde bygd opp, noko som resulterte i at han tok sitt eige liv den 30  august 1978. Under kan du sjå nokre av brosjyrene og katalogane som kom ut frå 50- talet og fram til konkursen i 1978. Til høgre kan du sjå avskjedbrevet frå Vebjørn Tandberg. Heilt nederst ser du bilder frå kontoret til Louis Armstrong, der han har to Tandberg båndopptakarar.