Fiinbeck og Fia (Bringing Up Father)(1930 - dd)

A/S Hjemmet

Opphavsmann var George McManus (1884 - 1954), og serien såg dagens lys første gang som avisstripe i 1913. Men julehefte kom ikkje til Norge før i 1930. Derette kom det ut kvart år utanom 1944. Serien omhandlar muraren Fiinbeck (Jiggs) som har innvandra til USA frå Irland, gift med vaskekona Fia (Maggie), og dei har dattera Eulalia som var gift. Opprinnelig hadde dei og sonen Sonny som og hadde ein son oppkalte etter Fiinbeck, men både sonen og hans familie i tillegg til Eulalia sin ektemann forsvant rundt 1940, og har sidan aldri vorte sett. Sentralt i serien er Fiinbecks tapte paradis Olsens Bar (Dinty Moore's Saloon).

Kjelde: Ingen jul uten Juleheftene, minetegneserier.no og frå ei privat samling.

George McManus
George McManus