Pecos Bill (1971)

Williams Forlag AS

Det vart berre med ti nummer av Pecos Bill, sjølv om forlaget skifta logo mot slutten, var nok ikkje salstala tilfredstillande.

Kilde: Eiga samling