Roy Rogers (1954 - 1959) Roy Rogers ekstranummer (1957 - 1963)

Serie-forlaget AS, Se-Bladene AS

Roy Rogers kom ut med 77 nummer i hovudserien som gjekk frå 1954 til 1959, og 13 ekstranummer som gjekk frå 1957 til  1963. Roy Rogers var ein amerikansk countrysangar og western-skodespelar. Dale Evans som var Roy Rogers tredje kone, pryder også nokre av framsidene. Rogers spelte inn over 100 westernfilmar frå 1935 til 1975, og hadde sitt eige Roy Rogers Show.  Sånn sett kan denne serien også leggast inn under teikneseriar som er skipa til på amerikanske westerheltar anten på tv eller film, som Bonanza og Kruttrøyk.

Kilde: minetegneserier.no og eiga samling