Karikaturen (1917 - 1952)

AS Norsk Bladforlag

Karikaturen vart starta i 1917 og hadde si storheitstid under redaktør Ove Mossin. Bladet kom ut kvar veke, nærare bestemt kvar onsdag, og innhaldet var ganske likt med dei andre humorblada på den tida, vitsar og vitseteikningar, humorstrek ol. Kan samanliknast med Hurmoristen og Skratt. Jens R. Nilssen gjorde ein fantastisk jobb også i dette bladet. 

Kilde: Drømmenes Marked og Jens R. - Den folkekjære teiknaren av Herbjørn Sørebø.