Illustrerte Klassikere  (1954 - 1976)

 Serieforlaget AS, Se-Bladene AS, Illustrerte Klassikere AS, William Forlag AS 

Illustrerte Klassikere var teikneseriar basert på kjente bøker, og ideen kom opprinneleg frå Amerika. Bladet var ei felles europeisk utgiving, men og gitt ut i ei rekkje andre land, deriblandt Australia, Brasil, Hellas, Island, Japan og Mexico. Enkelt fortalt kom Illustrerte Klassikere ut med nr 1 og 2 under Serieforlaget, fra nr 3 til 10 under Se-bladene.  Så kom bladet ut frå nummer 11 under forlaget Illustrerte Klassikere AS (1957-1967) til og med nr 184, før Williams forlag tok over fram til og med nr 221 som vart det siste nummeret som kom ut i 1976. I tillegg kom det ut 19 spesial- og dobbeltnummer. Det kom også ut to andre blad som tilhører Illustrerte Klassikere familien, Alt i Bilder og Eventyrbladet. Under kan du sjå dei 10 første "Se bladene", dei 50 første blada frå Illustrerte Klassikere AS, og nokre av spesialnummera og dobbeltklassikere. Det kom ut ei heil rekkje utgivelsar i 1, 2 og 3 opplag både av hovudserien og underseriane. Om du vil vete meir om IK, anbefaler eg eit besøk på denne innhaldsrike sida til Are Bjørkhaug, her