Bikini (1952 - 1954)

Magasinforlaget AS

Bikini var ein ganske tru kopi av "Cocktail" med noveller, vitsar, vitseteikningar og fagre pin-ups. Bladet hadde kun teikna omslag. I 1952 kom det ut 6 magasin, i 1953 kom det ut 15 nummer, og så var det slutt i 1954 med kun 1 magasin. Under kan du sjå bilde av omlag alle utkomne magasin i serien. 

Kjelde: Drømmenes marked

Har du Bikini magasin som du vil selgje, ta kontakt på mail: fjuksta@online.no