Star Western (1963 - 1966) 

Illustrerte Klasskiere AS

Star Western kom ut med 42  nummer i denne perioden, fordelt på 9 stk i 1963, 12 stk i 1964, 12 stk i 1965 og 9 stk i 1966. Serien vart utgitt av Illustrerte Klassikere med stigande nummer uavhengig årstal. Her møter vi bl.a. Kid Colt som vi fekk eit gjensyn med seinare i Ranch-Serien