Smørbukk - Muren - Sanden (1960 - 1981)

Norsk Barneblad

Frå 1960 til 1981 var det Solveig Muren Sanden som teikna Smørbukk, i denne perioden kom det ut 8 vårhefter i tillegg til julehefta. Eg hadde litt kontakt med Solveig Muren Sanden rundt 2008-2009, og eg spurte henne om ho ikkje følte eit viss press på å ta over etter Jens R. Nilssen. Ho svara følgande på spørsmålet mitt: " Du har rett i at det ikkje var lett å ta over etter ein så god teiknar som Jens R. Men, då eg hadde teikna Tuss og Troll eit par år, var han vistnok enig i at eg burde teikne Smørbukk og. Og det var ei oppmuntring for meg." Det var Johannes Farestveit (1923 - 1995) som stod for tekstane.

Kjelde: Ingen Jul uten Juleheftene.

Solveig Muren Sanden - Teiknar
Solveig Muren Sanden - Teiknar