TV  serien (1962 - 1963)

Illustrerte Klassikere AS

TV serien var og ei serie frå Illustrerte Klassikere AS, og gjekk parallelt med Filmparaden, bygd omlag over same lesten. Det kom ut totalt 17 nummer, fordelt på 7 nummer i 1962 og 10 nummer i 1963.