Brumle (1935-1938,1940-1956)

Emil Moestue AS, Halvorsens Bok- og Papirhandel, Johan Grundt Tanum, Illustrert Familieblad

Serien er skapt og teikna av Haaken Christensen (1886-1974), og er den første norske serien av noko omfang med dyr i hovudrollene. Serien foregår stort sett ute i naturen, ofte i og rundt ei hytte, gjerne "Brumlebo". Hovudpersonane er Brumle, Mikkel og Per, alle tre saftige skøyarar og nyttar kvart høve til å halde apestrekar med kvarandre. Julehefta gjekk frå 1935 til 1956 med undatak av 1939, og eit av dei få hefta, ved sidan av Ing. Knut Berg som kom ut i alle krigsåra.

Kjelde: Ingen Jul uten Juleheftene