Filmparaden (1962 - 1963)

Illustrerte Klassikere AS

Filmparaden vart utgitt av Illustrerte Klassikere AS med 8 nummer i 1962, og 10 nummer i 1963. Magasina var som namnet tilseier, bygd på den gang nye filmar, som vi i dag ser på som gamle kjente filmklassikarar.

Kilde: minetegneserier.no