Herremagasin

HUMORBLAD

Frå midten av 1800 talet og fram til slutten av 1950 talet vart det publisert så mage som 150 såkalla vittigheitsblad.

Eg vil her presentere eit lite utvalg av dei.
Dette var satireblad, og det var spesielt politikken som vart utsett for skjemt og vitsar.
I nokre av blada vart det og trykt pin-up damer utover 1900 talet.
Blad deg gjerne nedover i menyen til venstre. 


PIN-UP BLAD

Pin-up blada dukka opp i byrjinga av femtitalet. Rett nok hadde både "Tyrihans" og "Krydder" inneholdt pin-up illustrasjonar i mange år, men i 1950 kom det første nummeret av "Cocktail" og då vart ein ny standard satt. Bladet hadde aktfotografi på forsideomslaget, og var etter den tids standard svært dristig. I 1952 kom Bikini og avisa Verden Rundt, og året etter kom Joker.

Kjelde: "Drømmenes marked"

ADVARSEL! Eg gjer merksam på at nokre av forsidene kan virke støtande på enkelte.