Joker (1953 - 1958)

Oslo Ukebladforlag AS

Dette forlaget ga også ut "Coktail" på denne tida, og likskapen i innhaldet var stor. Største skilnaden var at framsidene var teikna. Første nummeret kom ut til sommaren i 1953.
Ellers kom blada ut med 12 nummer i året fram til og med 1957, mens det ebba ut med berre nr 1 i 1958.


Kjelde: Drømmenes marked.

Har du Joker magasin som du vil selgje, ta kontakt på mail: fjuksta@online.no